Biura Sprzedaży

Warszawa

al. Wilanowska 67 E lok. U5
02-765 Warszawa
tel.: (22) 642 03 55
tel.: (22) 419 09 99
tel.: (22) 412 01 07
e-mail: warszawa@rogowskidevelopment.pl
Biuro sprzedaży jest czynne w godzinach:
pon.-czw.: 9.00 - 17.00
pt.: 9.00 - 17.00
sob.: 9.00-13.00

 

 

Białystok

ul. Legionowa 28 lok. 202
15-281 Białystok
tel.: (85) 749 99 09
e-mail: mieszkania@rogowskidevelopment.pl
Biuro sprzedaży jest czynne w godzinach:
pon.-pt: 08.00 - 17.00
sob.: 09.00-13.30

 

Siedziba Spółki

Rogowski Development Sp. z o.o.

ul. Legionowa 28 lok. 202
15-281 Białystok
NIP: 542-28-70-401
fax: (85) 749 99 02
e-mail: biuro@rogowskidevelopment.pl

Kontakty bezpośrednie:

Sekretariat
tel.: (85) 749 99 00

Księgowość
tel.: (85) 749 99 03

Główne Księgowe
tel.: (85) 742 60 72
tel.: (85) 742 60 73

Dział Prawny
tel.: (85) 742 05 44

Zaopatrzenie
tel.: (85) 749 99 06

Rogowski Budownictwo
tel.: (85) 749 99 01

Inwestycje
tel.: (85) 749 99 08

Reklamacje, usterki
tel.: 660 753 327

Aranżacja Wnętrz
tel.: 578 198 500

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest „Rogowski Development” sp. z o.o.
a) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu:  iod.rogowskidevelopment@gryfon.com.pl, tel. 575 435 897 

2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) nawiązania kontaktu (w tym prowadzenie wewnętrznego rejestru kontaktowego służącego umożliwieniu kontaktu Administratora z osobami przekazującymi zapytania drogą elektroniczną) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b) analitycznych [to znaczy: lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy podaży i popytu rynku nieruchomości] będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3) odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz deweloperzy współpracujący z nami (nasi partnerzy) ;

4) Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.
5) masz prawo do żądania od administratora:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
w celu skorzystania z praw określonych powyżej (a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych;
6) w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach opisanych powyżej. Zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności,
w celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.