Apartamenty Dobra | Białystok

Powierzchnia łączna: 2 500 m2

Czas realizacji: 2007-2009