Kamieniczka na Czystej | Białystok

Powierzchnia łączna: 4 000 m2

Czas realizacji: 2009-2011