Nowa Blokowa | Białystok

Powierzchnia łączna: 5 494 m2

Czas realizacji: 2012