Osiedle Pod Lasem | Białystok

Powierzchnia łączna: 8 000 m2

Czas realizacji: 2007-2010


Realizacja miała miejsce w Ignatkach koło Białegostoku.