Zielona Warmińska | Białystok

Powierzchnia łączna: 4000 m2

Czas realizacji: 2009-2011